Regülatör Nedir?

Regülatör Nedir? düşük gerilim sistemlerinde -90V ile +50V arasındaki enerjinin fazla ya da az gelmesi  halinde karşı yükselteç ismiyle de bilinen bir sarımlı trafolara verilen genel bir isimden bahsetmek gerekmektedir. Elektrik, dağıtım şebekelerinde yer alan alçak gerilim trafolarına uzak ya da yakın olmasına veya iletim hattında devreye gelip giden farklı yükler sebebiyle toleranslara dağıtılamayarak şebeke gerilimi gerekenden fazla veya az söz konusu olabilmektedir. Bu değişken koşullara yönelik olarak farklı debilerde akan sudan bahsedilebilmektedir. Akar sularda değişik debileri kontrol altına almak adına regülatör sistemlerin kullanılması elektrikte de gerilim dalgalanmalarında meydana gelen bu problemi çözebilmek için ise voltaj regülatörünün kullanılması gerekmektedir. Regülatör şebeke geriliminde bir çeşit filtre şeklinde kullanılarak yüksek ya da düşük gerilimi talep edilen değere getiren cihazlardır.

Regülatör aynı trafoda bulunan giriş ile çıkış sargılarının dereceleriyle giriş ile çıkış voltajının düzenlenmesi varyak isimli tek sarımlı trafo şeklinde bilinmektedir. Voltaj regülatörleri dereceli, statil ve servo şeklinde üç tip halinde üretilmektedir. Günümüzde yoğun bir şekilde kullanılan servo voltaj regülatörleri iki ana etmenden meydana gelmektedir; trafo ile servo sistemi. Regülatör çalışma şekli, en çok da servo regülatörlerde manuel biçimde kademe dereceleriyle girişte voltajın az bulunması halinde giriş sargısının çıkış sargısından gerekenden fazla sarımlı duruma gelmesi, giriş voltajının yüksek kademede bulunması halinde giriş sargısının çıkıştan daha minimum sarımlı duruma gelmesiyle birlikte voltajın ayarlanmasını sağlamaktadır.

Regülatör Ne İşe Yarar?

egülatör, elektrik devrelerinde veya sistemlerinde voltajı veya akımı düzenlemek veya kontrol etmek için kullanılan bir elektronik cihaz veya bileşendir. Temel işlevi, elektrik enerjisinin istenilen seviyede ve kararlı bir şekilde akmasını sağlamaktır. Regülatörlerin ana işlevleri şunlardır:

 1. Voltaj Düzenleme: Regülatörler, belirli bir çıkış gerilimini korumak veya sabit bir gerilim seviyesi sağlamak için kullanılır. Bu, elektrikli cihazların doğru çalışabilmesi için gereklidir. Örneğin, birçok elektronik cihazın çalışması için belirli bir voltaj gereklidir ve regülatörler bu gereksinimi karşılar.
 2. Akım Kontrolü: Akım regülatörleri, bir devredeki akımı kontrol etmek veya sınırlamak için kullanılır. Bu, bir cihazın aşırı akım almasını veya aşırı akım vermesini önler. Akım sınırlaması özellikle güç kaynakları ve pil şarj cihazlarında önemlidir.
 3. Dalgalanmayı Azaltma: Regülatörler, giriş voltajındaki dalgalanmaları veya dalgalanmaları azaltarak çıkışı kararlı hale getirirler. Bu, hassas elektronik cihazların güvenli ve sağlam bir şekilde çalışmasını sağlar.
 4. Verimlilik Artırma: Bazı regülatörler, enerji verimliliğini artırmak için giriş enerjisini düşürerek fazla enerji kaybını önler. Bu, özellikle pil destekli veya taşınabilir cihazlarda pil ömrünü uzatmak için önemlidir.
 5. Çalışma Stabilitesi: Regülatörler, bir devrenin kararlı bir şekilde çalışmasını sağlar. Örneğin, bir mikrodenetleyici veya işlemci devresinin istikrarlı bir voltajla çalışması önemlidir, aksi takdirde hatalar ve çökmeler meydana gelebilir.
 6. Koruma: Regülatörler, aşırı gerilim, aşırı akım ve kısa devre gibi zararlı koşullara karşı koruma sağlayabilirler. Bu, cihazların aşırı yükleme veya güç dalgalanmaları nedeniyle hasar görmesini önler.
 7. Uygulama Çeşitliliği: Regülatörler, birçok farklı uygulamada kullanılır, örneğin güç kaynakları, pil şarj cihazları, radyo, televizyon, bilgisayarlar, taşınabilir elektronik cihazlar ve endüstriyel kontrol sistemleri gibi birçok elektrikli cihaz ve sistemde bulunurlar.

Regülatörler, elektrik devrelerinin güvenli ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için kritik bir role sahiptirler ve enerji yönetimi ile elektrikli cihazların performansını optimize etmek için yaygın olarak kullanılırlar.

Otomatik Voltaj Regülatörü Nedir?

Otomatik Voltaj Regülatörü Nedir? Denildiğinde teknolojinin ilerlemesi ile yaşama girmeye başlayan statik ile mikroişlemcili türleri bulunan, derece ayarını manuelden geçirip otomatik biçimde kullanarak kendisi yapan regülatör türlerinin genel ismi olarak ifade edilmektedir. İlerleyen teknoloji, her türde cihazın yenilenip daha kullanışlı hale gelmesini mümkün kılmaktadır. Bu noktada sonuçta alınması talep edilen voltaj tanımlanması değerde -90V ile +50V seviyesini geçmeyecek biçimde kullanılabilmesi söz konusu olmaktadır. Otomatik voltaj regülatörü ise en çok maksimum gerilimler için kullanılması doğru olmayan bir türdür. Bu noktada doğru seçimleri yapmak, yüksek verimi sorunsuz bir şekilde alabilmek için büyük bir öneme sahiptir. İleri teknolojinin bu örneği ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Regülatöre Neden Gereklidir?

Regülatöre Neden Gereklidir? Sorusu bağlamında elektrikli cihaz ile birlikte belli çalışma voltajına ya da kırılma ihtiyacına bağlı olarak açıklanabilmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde birçok ülkede kullanılan bir uygulama olarak bilinmektedir. Bu bağlamda ülkemizde üretimi sağlanana bir ürün tüm dünya ülkelerinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bununla birlikte farklı ülkede üretimi gerçekleştirilmekte olan elektronik aletlerin ülkemizde de elektrikte de kullanımı söz konusu olabilmektedir. Bu noktada standart ise 220V şeklinde belirlenmiştir. Evlerde kullanılan yüksek voltaj regülatör aracılığı ile standart bir biçime çevirme söz konusu olabilmektedir. Eşit biçimde düşük bulunan voltaj da bu alet tarafından yükseltilmesi ile kullanıma verilmesinden bahsedilebilmektedir.

Dengeleyici ismiyle de ifade edilebilecek birtakım cihazlara belli bölgelerde daha fazla gereksinim duyulması söz konusu olabilmektedir. Yapımı yeni gerçekleştirilen bölgeler, eski elektrik sisteminin kullanımını söz konusu olduğu bölgeler ile kendi elektrik üretimini gerçekleştiren alanlar regülatör yardımıyla işlem yapabilme imkânı sağlamaktadır.

Türkiye’de sayılı olarak bulunan bu ürünün markaları arasında önemli seçenekler de yer almaktadır. Başarılı sonuçlar için yüksek kalitede ürünler tercih etmek, artı ve eksi konusunda doğru değerlendirme yapmak büyük önem kazanmaktadır. Farklı ürünlerde olduğu gibi regülatör söz konusu olduğunda da marka seçimi büyük öneme sahip olmaktadır. Böylece kaliteli sonuçlar elde edebilmek oldukça kolay hale gelebilmektedir.

Regülatör Seçiminde Neye Dikkat Edilmesi Gerekir?

Regülatör Seçiminde Neye Dikkat Edilmesi Gerekir? Noktasında tercihlere büyük bir önem göstermek gerekmektedir. Bu sayede yüksek verim elde edilebilen bir alet kullanılması söz konusu olmaktadır. Regülatörler arasında seçim yaparken öncelikle sistemin tek fazlı ya da üç fazlı bulunmasına bağlı olarak ve kurulu gücüne bağlı biçimde uzmanlar ile birlikte ayarlanarak seçilmesi gerekmektedir.

Voltaj değerlerini yapmak söz konusu olduğunda istenilen ürün veya sistem açısından tespit edilen watt değerini VA değeri haline getirip, uygun olacak biçimde tipin bulunması söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla regülatörler arasında seçim yapılırken bir uzmandan fayda almanın oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Böylece en yüksek verim elde edilebilmektedir.

Bu tip bir cihaz tercihinin yapılmasında öncelikli olarak birtakım kalite standartlarına sahip olup olmadığına özenle dikkat etmek büyük bir öneme sahiptir. Bunları bir uzmandan öğrenmek, doğru araştırmalar yapmak, merak edilenleri sormak oldukça önemlidir. Bunun yanında elektrik kullanımı söz konusu olduğunda elde edilen elektriğin monofaze ya da trifaze oluşunu iyi değerlendirmek gerekmektedir.

Bu konu regülatör seçiminde belirleyici bir konuya işaret etmektedir. Bu noktada aksi halde yanlış alma, kullanım dışı ürün seçimi yapma söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden alınacak olan alanda elektriğin giriş ile çıkışlarını doğru öğrenmek ve bunu doğru bir ürünü tercih ederek sonlandırmak gerekmektedir. Birbirinden değişik özellikleri bulunan regülatör seçenekleri adına kullanımın gücünün de anlamı büyük olmaktadır. Kullanılacak güce bağlı olarak bunu net bir şekilde öğrenmek regülatör seçimi önem kazanmaktadır.

Regülatör Kullanım Alanları ve Türleri

 1. Gerilim Regülatörleri (Voltage Regulators): Bu tür regülatörler, belirli bir çıkış gerilimini korumak veya sabit bir gerilim seviyesi sağlamak için kullanılır. Özellikle elektronik cihazlarda, mikrodenetleyicilerde ve entegre devrelerde yaygın olarak kullanılırlar.
 2. Akım Regülatörleri (Current Regulators): Akım regülatörleri, bir devredeki akımı kontrol etmek veya sınırlamak için kullanılır. LED sürücüleri, batarya şarj cihazları ve güç kaynakları gibi uygulamalarda kullanılırlar.
 3. Switching Regülatörler (Switching Regulators): Switching regülatörler, enerji verimliliğini artırmak için dalgalı akım (AC) veya doğru akım (DC) girişini yüksek frekansta anahtarlayarak düşük frekansta sabit bir çıkış gerilimi veya akımı üreten regülatörlerdir. Bu, taşınabilir cihazlarda ve güç dönüştürme uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
 4. Lineer Regülatörler (Linear Regulators): Lineer regülatörler, giriş gerilimini fazla enerji kaybı olmadan sabit bir çıkış gerilimine veya akıma düşüren regülatörlerdir. Daha basit tasarımları ve düşük gürültü seviyeleri nedeniyle düşük güç uygulamalarında tercih edilirler.
 5. Ayarlanabilir Regülatörler (Adjustable Regulators): Ayarlanabilir regülatörler, çıkış gerilimini kullanıcı tarafından belirli bir değere ayarlayabilme özelliğine sahiptirler. Bu, farklı uygulamalarda kullanıcıların ihtiyacına göre voltajı özelleştirmelerini sağlar.
 6. İzole Regülatörler (Isolated Regulators): İzole regülatörler, giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon sağlarlar. Bu, yüksek gerilim uygulamalarında güvenlik ve koruma sağlamak için kullanılır.

Regülatörler, elektronik devrelerin kararlılığını ve güvenilirliğini artırır ve elektrik cihazlarının düzgün çalışmasını sağlar. Birçok farklı elektriksel uygulamada kullanılmalarıyla birlikte, enerji dönüşümü, güç kaynağı tasarımı ve elektronik cihazların düzenlenmesi gibi alanlarda kritik bir rol oynarlar.

Regülatör Kullanım Alanları Nelerdir? sorusu bağlamında şebeke enerjisinin değişik faktörlerinden kaynaklı düşmesi veya yükselmesi halinde elektrikle çalışma prensibine sahip olan cihazlara zararı söz konusu olabilmektedir. Regülatörler şebekede getirilen dalgalı elektrik enerjisinin içinde yer alan donanımsal parçalar tercih edilen seviyeye ulaştırılmasını sağlamaktadır. Gereksinime bağlı olarak enerjinin düşmesi veya yükselmesi söz konusu olmaktadır. Bu enerjinin azalma ya da yükselme işlemleri içinde elektronik devreyle yapılması söz konusu olmaktadır.

Sanayiler için üç fazlı regülatörler, evler veya başka büyük yapılar için tek fazlı regülatörler gibi farklı seçimler söz konusu olabilmektedir. Regülatör bununla beraber elektronik açıdan gerçekleştirilen koruma ile ayar sahası haricinde gerilim düşme ile yükselme, çıkış gerilimini elektromekanik biçimde kesip bununla beraber meydana gelebilecek belli hasarların önüne geçilmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Tüm bilgisayar sistemi çeşitleri, tıp ile laboratuvar cihazları, fotokopi, fax, ev ile ofis aydınlatmaları, tüm dair ile ofis beslemeleri, atölyelerde, imalathanelerde vs. kullanılabilmektedir. Regülatör şebekeye seri bir şekilde bağlanmakta ve emniyetli bir şekilde çalışması sağlanabilmektedir. Trafo ile hassas yapıda yer alan varyak ile birlikte çıkışta gerilim regülasyonu söz konusu olabilmektedir.

Servo Otomatik ile Statik Regülatör Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Servo Otomatik ile Statik Regülatör Arasındaki Farklılıklar Nelerdir? noktasında pek çok farklı husustan bahsedilebilmektedir. Oldukça farklı özellikleri sıralayabilmek söz konusu olduğundan farklı durumlara bağlı olarak farklı türün tercih edilebilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu ikisi arasındaki farklılıkları şöyle sıralamak mümkündür:

 • Servo, trafo ile varyak sistemiyle birlikte verimin %90 civarında olmasıdır. Statikte ise güç ünitelerinde ise yari iletken bir teknoloji ile birlikte thristör kullanılmasından kaynaklı olarak verimin %95 olması söz konusu olmaktadır.
 • Servo, ön panelde çıkış voltmetresiyle birlikte giriş ile çıkışların inkatör lambalar yer almaktadır. Statik ise LCD ön panelle giriş, çıkış voltajı ve çıkış/%yük sıcaklık, ile arıza hakkında bilgiler bulunmaktadır.
 • Servonun büyüklüğünden kaynaklı çok geniş bir yer kaplaması söz konusu iken statik regülatör ise daha küçük boyutta olduğundan az yer kaplayarak alan açısından verim sağlamaktadır.
 • Servo, son derece nemli ya da tozlu alanlarda kullanılmamaktadır. Statik ise farklı pek çok alanda ve durumda rahatlıkla kullanılabilmektedir.
 • Servo en yüksek akım korumasını sadece sigortayla gerçekleştirilebilmesi söz konusu olmaktadır. Bununla beraber statikte sigorta koruması, elektronik açısından maksimum akım koruması yer almaktadır.
 • Servo regülatör varyak-motor sisteminin regülasyon ile sağlanması söz konusudur ve düzeltme hızının da en yüksek 80 V/sn olmaktadır. Statikte ise thristör teknoloji ile birlikte regülasyonun yapılması söz konusudur ve düzeltme hızı da 5000 V/sn olarak belirlenmektedir.
 • Servoda mekanik bağlantılı varyak ile motor sisteminin zaman geçtikçe aşınması ile birlikte elektriğin maksimum düzeyde değişken oluşu yerlerinde arıza açısından da oldukça yüksek değerdedir. Statik regülatör ise içinde bulunan herhangi hareketli parça yer almadığından zamanla ya da çalışma aracılığıyla arıza görmesi mümkün hale gelmemektedir.
 • Servo, varyak üstünde regülasyonla hareket haline geçirilmesi kömürlerin 1 ile 2 sene aralıkla kontrolünün gerçekleştirilmesi ile temizlenmesi söz konusu olmaktadır. Statikte ise bakım ile temizliğin gerekli olduğu, zahmet gerektiren bir parça yer almamaktadır.
 • Servo regülatör açısından son derece büyük boyutta ve ağır bir aletten bahsetmek söz konusudur. Bu da taşıma açısından oldukça güçlük yaratabilmektedir. Statikte ise küçük boyut ve hafiflik söz konusu olduğundan kolayca taşınabilmektedir.
 • Servoda doğal bir hava sirkülasyonu aracılığı ile soğutma işlemi gerçekleştirilmektedir. Statik regülatör ise termik aracılığıyla kontrolü sağlanan fanlarla soğutma işleminin sağlanması söz konusu olmaktadır. Aşırı ısınma ile fanların devreye girmesi söz konusu olmaktadır ve soğuma ile birlikte fanların kapanması gerçekleştirilmektedir.
 • Servoda maksimum sıcaklıkta koruma söz konusu olmamaktadır. Statikte ise aşırı ısı söz konusu olduğunda karşı termik ve elektronik koruma söz konusudur. Aşırı ısı halinde çıkışın kapanması, ısının standart hale gelmesiyle birlikte tekrar çalışmanın gerçekleştirilmesi söz konusu olmaktadır.
 • Servo sirkülasyon oldukça eski bir teknolojinin ürünüdür. Bununla beraber statik ise ileri teknoloji ürünlerinden bir tanesidir.
 • Servoda mekanik ile elektriksel yapı açısından kaynaklı düzeltmenin gerçekleştirilebileceği giriş voltaj aralığının bir sınıra sahip olması söz konusudur. Bu giriş aralığı ise en yüksek 120 VAC ile 260 VAC arasında değişmektedir. Statik regülatör için düzeltme yapılmasının gerçekleştirileceği giriş voltaj aralığı oldukça geniştir. Giriş voltajın aralığı ise 90 VAC ile 300 VAC arasında değişkenlik göstermektedir.

Araçta Regülatör Nedir?

Araçta Regülatör Nedir? Noktasına araçlarda önemli bir işleve sahip olan bir araçtan bahsetmek gerekmektedir. Pek çok alanda kullanılan regülatörlerin araçlar içerisinde de büyük faydaları söz konusu olmaktadır. Regülatör araçlar içerisinde de dengeleyici biçimde olması ile tercih edilmektedir. Burada bulunan mevcut görevi ise basınç açısından denge sağlamak ve burada ayarlamaları gerçekleştirmektir. Araçlar açısından büyük bir önemi bulunan parçalardan bir tanesidir. Regülatör açısından meydana gelen bir arıza söz konusu olduğunda basıncın düşük hale gelmesinden bahsedilebilmektedir. Araçta benzine geçme açısından sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Araçta regülatör nedir? Noktasında regülatörün bu açıdan arızalanması halinde rölanti tutmama, stop etme ve LPG beyin donması gibi sorunlarla karşılaşılması söz konusu olabilmektedir.

Araçlarda kullanılmakta olan regülatörler özellikle LPG’nin ısıtılması ile buharlaşmanın gerçekleştirilmesi işlevlerine sahip olmaktadır. Bu açıdan regülatör pek çok kişi için buharlaştırıcı ismiyle de bilinmektedir. Tanktan gelmekte olan sıvı olarak LPG’nin regülatörün yardımı ile birlikte motor suyu sıcaklığını kullanılması ile buharlaşma işleminin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında gazın basınç düzeyinde de doğru biçimde ayarlanması ve dengelenmesinin gerçekleştirilmesi söz konusu olmaktadır. Regülatör buharlaşan LPG gazını enjektör ya da karbüratöre gönderme işlemini sağlamaktadır. Bu açıdan araç için büyük faydaları bulunan bir cihaz olarak öne çıkmaktadır. Araçta regülatör nedir? Denildiğinde böylece yararları açısından bilinmektedir.

Regülatör Bakımı Nasıldır?

Regülatör Bakımı Nasıldır? Sorusu açısından son derece önemli bulunan bir bakımdan bahsetmek gerekmektedir. Bu noktada regülatörün ömrünü maksimum düzeye getirebilmek için birtakım önlemler almak gerekli olmaktadır. Antifiriz kullanımı ile birlikte motor açısından önemli bulunan regülatöre de önemli faydalar sağlamak söz konusu olabilmektedir. Bunun yanında faz kesici valf filtreyi belli aralıklarla değiştirmek ile birlikte kirlerin regülatöre ulaşmasının önüne geçmek de mümkün hale gelebilmektedir.

Su Yapılarında Regülatör Nedir?

Su Yapılarında Regülatör Nedir? Noktasında akarsuyun yönlendirmesi işlemini gerçekleştirmek ya da kısmen yükseltilmesi için kullanılan, su akışının düzenlenmesini sağlayan betondan oluşmuş bir duvardan bahsetmek gerekmektedir. Nehir tipi barajlarda suyun yükselmesi ile birlikte yönlendirilmesinin gerçekleştirilmesi için kullanımı sağlanmaktadır. Sel sularının kontrolünün gerçekleştirilebilmesi, suların gerekli kanallara yönlendirilmesi açısından büyük fayda sağlamaktadır. Su yapılarında regülatör nedir? Denildiğinde bu işlemi gerçekleştiren kontrol yapısından bahsetmek gerekli olmaktadır. Dışa doğru akışı bulunan göllerde, su oranını kontrol etmek maksadıyla çıkışlara gerçekleştirilen beton duvarlardır.

Depolama çeşidine göre barajların biriktirmeli ya da biriktirmesiz şeklinde ikiye ayrıldığı bilinmektedir. Nehir tipi HES’lerde bulunan regülatörler su alma yapısının öncelikli halini içermektedir. Nehir tipi HES’ler suyun akış açısından gücünün kullanılması ile birlikte elektriğin başarılı bir şekilde üretilmesini mümkün hale getirmektedir. Depolamanın yapılmaması halinde baraj gölü de söz konusu olmamakta ya da küçük bir durumda bulunmaktadır. Elektrik üretiminin akarsu akışına yönelik olarak gerçekleşmesinden kaynaklı düzenli olmayışından bahsedilebilmektedir.

Küçük baraj gibi nehir ekosistemine zararı bulunduğu, nehrin tüm bütünlüğünü ortadan kaldırdığını iddia eden bir kesim de bulunmaktadır. Dolayısıyla Su yapılarında regülatör nedir? Noktasında bazı kişiler için balık geçişi ve göçüne engel bulunan bir yapıdan bahsetmek söz konusu olmaktadır. Burada balıkların tek bir alanda tutulması sağlanabilmekte ve bu bazı kesimler tarafından doğru kabul edilmeyebilmektedir. Yine de oldukça önemli faydaları olduğunu, genel sistemde canlılara bir zararı bulunmadığını belirtmek gerekmektedir.